Warning: Declaration of mysiteDescriptionWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/mah/public_html/per/wp-content/themes/mat/lib/classes/menu-walker.php on line 0

Warning: Declaration of mysiteResponsiveMenuWalker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/mah/public_html/per/wp-content/themes/mat/lib/classes/menu-walker.php on line 0

Warning: Declaration of mysiteResponsiveMenuWalker::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/mah/public_html/per/wp-content/themes/mat/lib/classes/menu-walker.php on line 0

Warning: Declaration of mysiteResponsiveMenuWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/mah/public_html/per/wp-content/themes/mat/lib/classes/menu-walker.php on line 0

Warning: Declaration of mysiteResponsiveMenuWalker::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /home/mah/public_html/per/wp-content/themes/mat/lib/classes/menu-walker.php on line 0
گلهای باخ
PHONE 1-905-616-6508 | CONTACTS:

گلهای باخ

داروهای گلهای باخ

«این ترس ها، دلواپسی ها، اضطراب های ما و مواردی از این قبیل هستند که راهی به سوی گسترش بیماری می گشایند.»

دکترادوارد بچ (1886-1936) به منظور ایجاد تعادل برای وضعیتهای منفی ذهن 38 دارو ساخت که باعث بهبود احساسات اشخاص میشوند. داروهای بچ فلاور گروهی از اسانس های انرژی دارهستند که از گل های گوناگون تهیه می شوند.

بر مبنای این تئوری که بیماریهای فیزیکی و اختلالات روانی از احساسات سرچشمه می گیرند، گیاهان و گل های ویژه ای مورد استفاده قرار میگیرند که روی احساسات کار کنند. معمولا فرمول بندی داروی نجات (Rescue)، بیشترین کاربرد را دارد که برای درمان اضطراب و ترس به کار می رود.

اسانس های بچ فلاور برای کودکان و بزرگسالان موثر و در عین حال بیخطر هستند و فرمول بندی آنها، برای افراد گوناگون متفاوت است.