Warning: Declaration of mysiteDescriptionWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/mah/public_html/per/wp-content/themes/mat/lib/classes/menu-walker.php on line 0

Warning: Declaration of mysiteResponsiveMenuWalker::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/mah/public_html/per/wp-content/themes/mat/lib/classes/menu-walker.php on line 0

Warning: Declaration of mysiteResponsiveMenuWalker::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/mah/public_html/per/wp-content/themes/mat/lib/classes/menu-walker.php on line 0

Warning: Declaration of mysiteResponsiveMenuWalker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/mah/public_html/per/wp-content/themes/mat/lib/classes/menu-walker.php on line 0

Warning: Declaration of mysiteResponsiveMenuWalker::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /home/mah/public_html/per/wp-content/themes/mat/lib/classes/menu-walker.php on line 0
درباره
PHONE 1-905-616-6508 | CONTACTS:

درباره

 

pic

مهسا اساسی یک هومیوپات کلاسیک است و آموزش خود در زمینه هومیوپاتی را در کنار تحصیل داروسازی به پیش برده است. او پس از فارغ التحصیلی از دوره هومیوپاتی در ایران، از انستیتوی هومیوپاتی بریتانیا نیز مدرک خود را دریافت نمود. پس از مهاجرت به کانادا، بار دیگر در یک دوره کامل هومیوپاتی شرکت نمود و از کالج هومیوپاتی اونتاریو در تورنتو مدرک دیگری دریافت نمود. وی این فرصت را داشته است که در سمینارها و کارگاههای گوناگون هومیوپاتی که توسط مشهورترین هومیوپاتهای جهان برگزار شده شرکت نماید.

من هومیوپاتی را به منزل ترکیبی از دانش و هنر یافته ام که به شعور و توانایی طبیعی بدن احترام میگذارد. هرچه بیشتر درباره هومیوپاتی مطالعه کرده ام، بیشتر قانع شده ام که بهترین راهی است که به کمک آن مردم میتوانند سالمتر زندگی کنند

وی به طور دائمی تاثیر واقعی هومیوپاتی را محک زده است و بارها درمانهای موفقی برای بیماریهای گوناگون داشته است. حتی فرزندان وی نیز بدون استفاده از هیچک از داروهای طب رایج و فقط به کم داروهای هومیوپاتی بزرگ شده اند

بزرگترین اشتیاق من در زندگیم این است که هرآنچه آموخته ام به کار بگیرم تا بیمارانم زندگی بهتری داشته باشند و یک زندگی واقعی را تجربه کنند.  همیشه هدفم این بوده که ارتباطی قوی با مراجعه کنندگانم داشته باشم و در مسیر رسیدن آنها به تندرستی تمام همت خود را به کار ببندم تا آنها به زندگی طبیعی و متعادلی بازگردند